Skip to main content

Nejbližší akce chystané v MŠ Švihov pro děti i pro veřejnost.

Ve čtvrtek 26. září 2019 v 8. 00 hodin přijede firma Photodienst fotografovat zimní série.Rodiče budou na nástěnce informováni o pozadí fotek, aby mohli děti vhodně obléci.

V sobotu 5. října 2019  od 14.00 hodin chystáme v MŠ "Zahradní slavnost" k 80. výročí založení MŠ, kde nebude chybět vystoupení kroužku "Taneční miniškoličky",pohádka pro děti i rodiče, výstava dětských výrobků, výstava fotografií z historie MŠ, pohoštění a dobrá nálada při přátelském setkávání.

Schůze SRPMŠ - ve středu 18. září 2019 v 16.30 hodin

Srdečně zveme rodiče na schůzi Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov,která se uskuteční ve středu 18. září 2019 od 16. 30 hodin ve třídě Sluníček. Program schůze:

1) Zahájení, představení pana ředitele Mgr. Jakuba Topinky

2) Zpráva o činnosti spolku

3) Přednáška o školní zralosti dětí - Mgr. Magdaléna Suchá

4) Schválení zálohy na kulturu a sponzorského daru rodičů

5) Zpráva a pohybu financí v pokladně spolku

6) Informace o ŠVP "Putování se sluníčkem" a Školním řádem MŠ

"Pohádka přímo loupežnická"

V pondělí 9. září 2019 od 9.15 hodin za námi přijede karlovarské   "Divadlo z bedny" pana Honzy Vitnera s Loupežnickou pohádkou. Představení se uskuteční v respiriu ZŠ. Vstupné 50,- Kč na dítě budeme platit ze zálohy na kulturu.

U P O Z O R N Ě N Í

Prosíme rodiče žáků ZŠ a MŠ Švihov, aby neparkovali před zdravotním střediskem ani ve dvoře zdravotního střediska, ale pouze na parkovacích místech v okolí školy. DĚKUJEME.

Úprava ceny za stravování

S platností od 1. 9. 2019 dochází ve školní jídelně ZŠ a MŠ Švihov k úpravě ceny za stravování dle jednotlivých věkových kategorií.

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, tj. od 1. 9. do 31. 8. podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou.

Zájmová činnost 2019/2020

Zájmové kroužky 2019/2020

Těšíme se na vás v novém školním roce.

 

Žáci 1. ročníku -2019/2020

Přehled s rozdělením žáků do tříd 1. ročníku je umístěn na okně u hlavního vchodu školy.

Obsah a záměr projektu Šablony II.

Šablony II

Operační program MŠMT „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ nabízí školám výběr kombinací různých témat tak, aby pomohl školám získat finanční prostředky na podporu nejenom priorit konkrétní školy, ale také na podporu požadovaných cílů obecně ve vzdělávání.

Naše škola podala žádost, uspěla a projekt začala realizovat v období od 1.4.2019 do 31.3.2021.

Budou nové cestičky

V celém areálu základní školy a mateřské školy probíhají během hlavních prázdnin práce na výstavbě nových chodníků. Foto k 15. 7. 2019.

Syndikovat obsah