Skip to main content

Jak běží školní rok

Školní rok 2014/2015 byl zahájen v 18 třídách, z toho na 1. stupni v 10 a na 2. stupni v 8 třídách. K  30. 11. 2014 má základní škola 332 žáků (160 dívek a 172 chlapců), školní družina 120 žáků a školní klub 40 žáků. Ve škole pracují s integrovanými žáky 3 asistentky pedagoga. Ředitelství školy umožnilo 5 frekventantkám kurzu pro asistentky pedagoga absolvovat v základní škole i mateřské škole povinnou praxi 40 hodin. Zde velmi pomohly naše asistentky pedagoga a vyučující v daných třídách.

Průměrný počet žáků na jednu třídu je 18,44 žáka. Nejpočetnější  třídy jsou I.A  a I.B s 26 a 25 žáky, nejmenší počet žáků 15 má třída IX.A a II.B – zde zařazen žák s autismem , 16 žáků mají třídy VI.A, VIII.A, VIII.B a IX.B.  Počty žáků ve třídách nepředvídatelně ovlivňuje migrace obyvatel.

Škola zřizuje 15 zájmových kroužků (nově basket, rybářský a modelářský),  kde je zapsáno 220 žáků. Škola umožňuje pronájem prostorů pro výuku žáků ZUŠ Klatovy, komunitní školy, pro kurzy keramiky a pro sportovní vyžití.

 

Pravidelnou činnost vyvíjí školní parlament, který se schází jednou  měsíčně, probere úkoly školy na další měsíc a připraví kalendář akcí pro žáky. Jeho zásluhou  ve škole pokračuje sběr papíru, z jehož výtěžku ( 7 000 Kč) objednala vedoucí parlamentu paní učitelka Baxová na základě průzkumu mezi žáky společenské stolní hry  do tříd. V parlamentu byl prodiskutován školní ples i letošní třetí ročník podzimní Talentmanie. Členové parlamentu pomohli při charitativní sbírce fondu Sidus, prodejem drobných předmětů bylo vybráno a na účet fondu odesláno 3 500 Kč. Sběrem víček od plastových lahví pomáháme finančnímu zajištění rehabilitační léčby malého chlapce.

 

Učitelé využívají ve svých hodinách digitální učební materiály vytvořené v projektu Inovace bez legrace a  EU peníze školám.

14. listopadu byla odeslána na MŠMT 5., závěrečná monitorovací zpráva projektu EU-peníze školám. V období 1.11.2014 – 31.7.2015 proběhne projekt Kantor Ideál, jehož se stala naše škola partnerem. Jde o projekt společnosti S COMP, v němž je zapojeno na 40 škol z celé České republiky. Naše škola svojí spoluprací na projektu získá 20 dotykových zařízení pro 20 učitelů. Ti budou zaškoleni. Na tablety v hodnotě  20 000 Kč/1ks proběhne v období ledna 2015 výběrové řízení.

 

Během podzimu se podařilo ve spolupráci s firmou Šumavské zahrady naplnit projekt na postupnou úpravu školní zahrady „Žívá voda – krok 2.“ Staré nevyhovující dřeviny byly vykáceny, ale obratem nahrazeny vysázenými stromy i keři. Ústředním prvkem upraveného prostoru je kámen, kolem něhož bylo postupnou modelací terénu vytvořeno relaxační místo osázené okrasnými rostlinami. Na jaře se předpokládá doplnění prvky pro sezení. Na tuto část areálu se volně vážou pěšinky vytvořené z plochých kamenů – „šlapáků“ a bylinkový záhon u skleníku.

Hlavní úkoly školy se postupně naplňují.

 

datum

ročník

akce

10. 9.

5.

ŚIKANA-vzdělávací program

12. 9.

7., 8.

Dny vědy a techniky, Plzeň

16. 9.

9.

Úřad práce, Muzeum, Barokní lékárna – exkurze Klatovy

18. 9.

4.-9., výběr

Přespolní běh, Klatovy, dvě 4. místa

22. 9.

všichni

Nácvik evakuace školy, pochodové cvičení

25. 9.

Zájemci  4.-9.r.

Běh Půty Švihovského, tradiční akce, okolí hradu

25. 9.

 

Zahájení prací na rekonstrukci zahrady – Šumavské zahrady

29. 9.

1., 2.st.

Rock, jaksi na okraji - hudební pořad

3.10.

výběr tříd

Výstava zahrádkářů.Śvihov, kulturní dům

6.10.

výběr

Přírodní stanice Kašp Hory, odměna za práci na škol. pozemku

8.,9. 10.

8., 9.

Atletický čtyřboj, chlapci 2. místo, dívky 10. místo

15. 10.

8.

Plzeňské Podzemí, Velká synagoga, Akva-Terra, exkurze Plzeň

21.10.

6., 7.

Divadlo Alfa - Svingujeme, rejdíme, ZOO, Piv. muzeum, Plzeň

24. 10.

9.

Nina Pelc-beseda o holocaustu

31. 10.

4. - 9.

Přemyslovci – výukový program, kulturní dům

4. 11.

9.

Fyzika,Biologie na Gymnáziu KT-podpora přírodovědných oborů

4. 11.

8.

Sledujeme cestovní ruch-soutěž, SOU Sušice, Den otevř. dveří

7. 11.

6., 7.

Bezpečnost internetu a sociálních sítí – preventivní program

7. 11.

zájemci

Školní ples, hudba Atlas, předtančení, kulturní dům

11. 11.

7., 8.

MAMUT Mat-úvahová soutěž KT,3. místo

12. 11.

9.

Akademie řemesel – nabídka SŠ a SOU v regionu, Klatovy

24. 11.

8., 9.

Beseda s diabetoložkou MUDr. H. Hlaváčkovou

28. 11.

všichni

3. ročník Talentmanie

září - listopad

3., 4.

Plavecký výcvik, klatovský bazén

Novinkou v přehledu akcí byl pro nás 1. školní ples. Již v jarních měsících vznikla myšlenka na uspořádání plesu ve školním parlamentu. Představena byla na dubnovém jednání výboru Unie rodičů. Zástupci rodičů ji velmi dobře přijali a podpořili. Dojednána byla hudba, termín plesu a zároveň i podzimní termíny přípravných schůzek výboru Unie rodičů. Zde již bylo třeba zvážit program plesu, stanovit podmínky pro zajištění bezproblémového průběhu plesu a vše potřebné organizačně zajistit. Ve čtvrtek před plesem nastoupila parta rodičů a pomohla se stavěním a výzdobou sálu, kterou vyladila paní Petelíková prostřením stolů.

Nastal den „D“ – pátek 7. listopad 2014, 18.00 hodin.

Plný sál i balkóny, bezvadná hudba Asfalt (p. Květoňová Přeštice), příjemná a přátelská atmosféra, skvělá taneční vystoupení – taneční skupina DDM Klatovy (vedoucí pan Vind), taneční skupina Smile ZŠ Švihov (vedoucí paní Jílková), baletní ukázka v podání Lenky Otýsové (žákyně VI.A třídy ZŠ Švihov), slavnostní oblečení a to vše podpořeno výtečnou náladou a chutí si ples užít. Bavily se zde v naprosté pohodě tři generace: děti, rodiče i prarodiče.

Děkujeme:

všem účinkujícím, kteří se podíleli na zajištění programu plesu,

rodičům i zaměstnancům školy, kteří pomohli s přípravou i úklidem sálu, vystřídali se během plesu ve službách, zorganizovali předprodej,

paní Petelíkové za příjemnou obsluhu

a všem zúčastněným za vstřícnost, se kterou k nové společenské události přistoupili.

Následující období je pro nás hodnotící, neboť se blížíme k pololetí. Talentované žáky připravujeme do vědomostních soutěží. Držíme všem palce.