Skip to main content

Jak pukaly ledy

Celoškolní projekt je koncipován jako oslava 30. výročí pádu železné opony a je rozdělen do tří částí. První z nich proběhla 15. listopadu jako projektový den pro 1. i 2. stupeň.

Celý projekt zahájil krátkým projevem pan ředitel ve školním rozhlase. Ve třídách 1. stupně přizpůsobily paní učitelky věku dětí připravené činnosti: ukázky z dobových filmů, tematická beseda, výtvarné práce. Na 2. stupni proběhla po ročnících projekce filmů Jeden svět na školách a následná diskuse zaměřená na předlistopadovou situaci a následující události 17. listopadu 1989 a vývoj v dalším období.

Dále žáci pracovali ve třídách, kde jim byly rozdány pracovní listy a vysvětlen dlouhodobější úkol, kterým je získávání informací a připravení pracovního listu do konce listopadu. Další aktivitou byla skupinová práce „Klíče“, jejímž cílem bylo vytvořit koláž ve tvaru klíče s využitím tiskovin, vlastní kresby či malby tak, aby práce vystihovala atmosféru listopadových událostí 1989.

Vyvrcholením projektového dne byla soutěž družstev „Jak se žilo za totáče?“ Zástupci jednotlivých tříd byli rozděleni do čtyř čtyřčlenných družstev. Soutěž probíhala v tělocvičně za účasti všech žáků 2. stupně. Do poroty zasedli Mgr. Jakub Topinka, Mgr. Vendulka Riedlová a Mgr. Jaroslava Suchá. Soutěž se skládala z části vědomostní i činnostní. Nezapomnělo se ani na několik diváckých soutěží. V soutěžních kolech se objevily otázky z historie, připomněla se situace na trhu, dále oblékání do prostředků IPCHO (individuální prostředky chemické ochrany), nacvičila se část spartakiády. Vítězné družstvo obdrželo dárkové retrobalíčky. Konec akce byl samozřejmě odzvoněn klíči, ale ještě před tím všichni zazpívali píseň Jaroslava Hutky Náměšť.

Poslední částí projektu bude vyhodnocení zadané individuální práce a 4. 12. beseda s Martinem Mejstříkem, jedním z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí v listopadu 1989.

Za přípravu celého projektu děkujeme Mgr. Jiřině Zoubkové a Mgr. Vendule Bauerové.