Skip to main content

Jarní a letní putování se sluníčkem v MŠ Švihov

Slavnosti v MŠ plné sluníčka…

Jaro a začátek léta v MŠ Švihov jsou ve znamení společného setkávání   dětí s dospělými lidmi různých profesí, přírodou i  zvířaty a samozřejmě i světem pohádek mimo MŠ.

V měsíci květnu je naší největší motivací Svátek matek. V každé třídě proběhlo srdečné setkání s maminkami a babičkami, kde děti předvedly  pásmo plné písniček a básniček a předaly svým milým vlastnoručně vyrobené dárky a přáníčka. Nikdy nezapomeneme navštívit babičky v DPS, které děti potěší písničkou i dárečkem. Tento svátek nás každým rokem inspiruje i k návštěvě různých institucí a firem ve Švihově, kde děti poznávají rozličná zaměstnání  nejen maminek ale všech dospělých a obohacují tím své znalosti o rozmanitosti lidských dovedností. Děti průběžně navštívily knihovnu, kanceláře pana starosty i úředníků, poštu, lékárnu a poznaly provoz ve Výšivkách a tiskárně Présentu. Dokonce se nám v letošním roce se nám podařilo domluvit návštěvu policejní stanice ve Švihově, kde si děti mohly vyzkoušet výstroj policistů, seznámit se s vybavením policejního auta i poznat zařízení policejní služebny.

Péči pana starosty a celkově i Města Švihov o naši MŠ a o děti i zaměstnance v ní se snažíme tak trochu oplatit  vystoupeními na  různých společenských akcích, třeba na Vítání občánků nebo konkrétně na  Setkání rodáků v letošním roce. Jsme rádi, že i naše děti mohou přispět ke zpestření  života v našem krásném a na historii tak bohatém městě.

V rámci poznávání života zvířat jsme na pozvání rodičů a dědečka našeho svěřence  Zdendy Křepela  navštívili  se staršími dětmi jejich statek v Trnčí, kde se děti mohly seznámit s chovem krav, telat, prasat  i se strojním parkem statku. Také  jsme navštívili statek v Kokšíně, kde se nám věnovala paní Chalupová a děti měly možnost seznámit se s radostmi i úskalími práce s koňmi. Zpestřením  výpravy  bylo setkání s lamou u paní Mazancové. Ve znamení prohlubování znalostí o zvířatech tentokrát i exotických se nesl i školní výlet do zoologické zahrady v Plzni, kterou pravidelně každý druhý rok  navštěvujeme. S lesními zvířaty a prací lesníků a lesních dělníků jsme se seznámili na akci, kterou pořádali  LČR Lesní zpráva Přeštice v Kamýku Podobnou akci menšího rozsahu pro naše děti pořádali  každoročně LČR Lesní zpráva Klatovy a Myslivecké sdružení Kamýk v lomečku nad Švihovem a v Bělči v rámci spolupráce s panem Radkem Hnátem, Janem Valečkou a lesními pedagogy. Jsme rádi, že  lesníci a myslivci prostřednictvím těchto akcí vštěpují našim dětem lásku k přírodě a ke zvířatům.

Každoročně se v závěru školního roku setkáváme s dětmi, rodiči a  prarodiči  na slavnosti na zahradě MŠ, která má již svůj tradiční název „Ahoj, školko“. Tato akce většinou končí opékáním vuřtů u příjemným posezením u ohýnku – letos jsme v rámci bezpečnosti raději opekli vuřtíky na grilu, ale na srdečnosti to této akci neubralo. Vuřtíky si děti  musely zasloužit  společně s rodiči za splnění úkolů na stanovištích po celé zahradě.

Závěrečnou, nejočekávanější a někdy i za srdíčko beroucí akcí  byla  „Předškolní maturita“, na které se budoucí prvňáčci rozloučili s naší MŠ, kamarády a  paními učitelkami, které s nimi prožily velkou část snad bezstarostného dětství. Předškolní děti  předvedly pásmo písniček, básní a tanečků v duchu našeho školního programu „Putování se sluníčkem“ a prokázaly před pasováním na prvňáčky i své nasbírané znalosti a dovednosti, které úsměvně prověřili žáci a žákyně z 9. třídy ZŠ. Samozřejmě na závěr nechybělo nanukové mlsání a diskotéka. A pak už skutečně pro většinu dětí nezbývalo nic jiného, než  H U R Á   N A    P R Á Z D N I N Y !!!

 

I vám všem přeji za MŠ Švihov  ještě hodně krásných letních dnů.

                                                                                             Beštová Vladimíra, vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov