Skip to main content

Martinská slavnost

Oslava sv. Martina

Už k nám přijel Martin na bílém koni? Jak se to vezme. Sníh nám ještě nenapadl, ale k nám do MŠ již sv. Martin přijel. Již tradicí se stala oslava svátku sv. Martina, kterou MŠ Švihov pořádá pro naše děti a jejich blízké, ale vždy nás potěší, že se k nám přidají i děti ze ZŠ a další veřejnost. V podvečer 9.listopadu opět všechny děti rozsvítily své lampiony a v dlouhém průvodu, v čele se sv. Martinem na koni, jsme vyšli od MŠ na naše vždy „tajné místo“. Tajným místem a cílem této lampionové záře bylo nádvoří našeho vodního hradu. A jak to vlastně s tím sv. Martinem bylo? Legendu o něm nám na nádvoří velmi pěkně zahrály děti z předškolní třídy Sluníček, které si opravdu zaslouží velkou pochvalu a stejně tak i p.uč. O.Sladká a A.Vovsová, které to vše s dětmi nacvičily. Všichni společně jsme pak sv. Martina poprosili o sníh a odměnou všeho byl krásný ohňostroj. A co něco dobrého a teplého k chuti? I o to jsme se postarali. Letos poprvé jsme dali hlavy a ruce dohromady a všechny zaměstnankyně MŠ jsme se postaraly o svatomartinské pohoštění, které jsme díky panu kastelánovi Bojčukovi mohly podávat ve výstavním sále hradu. Bylo zde plno sladkých i nesladkých dobrot, něco tekutého na zahřátí a samozřejmě nemohla chybět svatomartinská husa (tedy již tři husyJ). Velmi děkujeme maminkám, které si doma také daly práci a k pohoštění nám přispěly i svými dobrotami. Odměnou všeho nám byla nejen radost a potěšení v dětských očích, ale také výdělek z našeho pohoštění, který bude z poloviny věnován jako každý rok nadaci Kuře a druhá bude využita pro naše děti z MŠ na nákup různých pracovních pomůcek a hraček. Na závěr je třeba poděkovat také p. Poléfkovi za roli sv. Martina na jeho koni, p.Trávníčkovi za ozvučení divadelního představení předškoláků, zástupci firmy Tchibo p.Válkovi za kávu a kalíšky pro naše pohoštění a zaměstnancům Policie ČR ze švihovského oddělení za zajištění bezpečnosti běhěm lampionového průvodu. A teď už jen zbývá počkat na sněhovou nadílku a my, zaměstnanci MŠ Švihov, se zas budeme těšit na příští rok. Beštová Martina