Skip to main content

Martinská slavnost, pořádaná Spolkem rodičů a přátel MŠ Švihov, se vydařila.

 

                          OSLOVILA MNOHO DĚTÍ I DOSPĚLÝCH.

 

Za to patří  PODĚKOVÁNÍ  hlavně vám – rodičům, prarodičům, dětem a Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov, kteří jste přišli osvítit nádvoří hradu téměř stovkou lampiónů a přispěli na dobrou věc.

 

TO VŠE SE PODAŘILO, PROTOŽE:

-  kastelán hradu pan Lukáš Bojčuk otevřel brány hradu a poskytl nám výstavní síň pro občerstvení

-  děti ze třídy Sluníček pod vedením paní učitelky Slávky Ungerové a Jany Řeřichové s úžasným nasazením  sehrály     legendu o svatém Martinovi a díky ozvučení pana Suchého  oživilo toto divadlo celý program

-  tatínek  Markétky a Johanky Poléfkové  pan Michal Poléfka z Kamýku odvedl na koni v roli svatého Martina  celý průvod až na nádvoří hradu

- paní učitelky, asistentky a paní uklízečky z MŠ zajistily občerstvení formou různých druhů nápojů ve výstavní síni hradu

- maminky, babičky a paní učitelky s dětmi napekly výtečné pohoštění pro všechny zúčastněné

- příslušníci policie ČR  ze švihovského oddělení zajistili pro náš průvod bezpečnou cestu

- se nám podařilo úspěšně vydražit martinské husy a tento zisk mile zvýšil výtěžek z akce

- k příznivému výtěžku z akce přispěla i pomoc zahrádkářů pana Václava Špety a Zdeňka Urbánka, kteří pro nás ve čtvrtek ráno před slavností ochotně  vymoštovali jablka z ovocných stromů  ze zahrady MŠ, která děti samy sesbíraly. Děti měly možnost zúčastnit se celého moštovacího procesu se závěrečnou ochutnávkou.

- děti z celé MŠ přispěly do programu Prosbou k svatému Martinovi a Martinskou halekačkou

- tatínek Emičky Karhanové pan Štěpán Karhan osvítil nádvoří hradu úžasným ohňostrojem

 

Věříme, že všem dětem i dospělým  oživení  legendy o svatém Martinovi  připomnělo, jak důležité  je pomáhat potřebným a proto část výtěžku z akce bude věnována nadaci Kuře.

 

 

                                                  Beštová Vladimíra, vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov