Skip to main content

Obsah a záměr projektu Šablony II.

Šablony II

Operační program MŠMT „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ nabízí školám výběr kombinací různých témat tak, aby pomohl školám získat finanční prostředky na podporu nejenom priorit konkrétní školy, ale také na podporu požadovaných cílů obecně ve vzdělávání.

Naše škola podala žádost, uspěla a projekt začala realizovat v období od 1.4.2019 do 31.3.2021.

Na následující vybraná témata z programu získala 2 029 507 Kč:

Nákup ICT techniky pro v hodnotě 1 003 695 Kč

  • po 1 ks balíček

ŠKOLNÍ ZRALOST (tablety a výukové stavebnice pro rozvoj dovedností dětí)

3PAD+STEM (výuková stavebnice podobná Merkuru, senzory pro měření a interaktivní práci s naměřenými hodnotami, SW nástroj pro logické myšlení, robotiku, stojan s nabíjecím boxem a 3G WiFi modemem)

  • po 2 ks balíčky

3PAD+STEM

NTB+INFORMAČNÍ GRAMOTNOST (profesionální notebooky TravelMateP2, Windows 10, Classroom Management, software pro tvorbu a editaci fotografií, videí, hudby)

  • ŠD, Škl 2 balíčky

3PAD+STEM

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů

  • DVPP v oblasti

- využití ICT ve vzdělávání

- práce s nově nakoupenými výukovými pomůckami ve výuce i v zájmové činnosti

- inkluze

- gramotnost čtenářská, matematická

- polytechnické vzdělávání

- výuka spolu s odborníky

Komunitně osvětová setkávání

- spolupráce s veřejností (ŠHL, divadla, koncerty, školní ples,…)

Projektové dny mimo školu

- Český Krumlov (historie, otáčivé divadlo), Národní divadlo, školní výlety s odborníkem z praxe

Projektové dny ve škole s odborníky

- Den dětí, Olympijský den,…

 

Po splnění povinných aktivit počítáme s využitím finančních prostředků na:

- posílení WiFi sítě v prostorách základní školy i v dalších součástech školy

- nákup dalších vhodných moderních pomůcek a vybavení pro výuku ve všech součástech školy

- využití odborníků k údržbě současného technického vybavení školy (ICT, interaktivní tabule,..)