Skip to main content

Pásmo vánoční hudby

Úterý 17. 12. 2019 - kostel sv. Václava ve Švihově, žáci hud. kroužku a ZUŠ, pěvecký sbor od 18.00 hodin.