Skip to main content

Poděkování

Děkujeme paní Zdeňce Petelíkové za sponzorský dar pro cvičnou školní kuchyni.