Skip to main content

Preventivní programy

Na měsíc leden připravila paní učitelka Lenka Hochmannová ve spolupráci s metodičkou prevence PPP Klatovy Mgr. Hanou Mádlovou preventivní programy pro žáky 4. - 9. ročníku. Pro každou třídu byl připraven dvouhodinový blok založený na komunikaci, týmové spolupráci, motivační hře či modelové situaci. Na programu si ceníme především spolupráce s odborníkem, který přichází tzv. "z venku". Žáci si uvědomí, že odborník i daný čas je tu právě jen pro ně, formulují své názory, hledají řešení navozených i životních situací. Většinou je vytvořena příznivá atmosféra, která nahrává k řešení palčivých problémů vztahových, komunikačních i vrstevnických.

 V jednotlivých ročnících se řešily tyto okruhy otázek:

4.r. - Spolupráce, 5. r. - Sebepojetí, 6. r. - Vztahy s ostatními, 7. r. - Komunikace, 8. r. - Jak se efektivně učit, 9. r. - Partnerské vztahy.

Foto ve fotogalerii z 5. ročníku.