Skip to main content

Schůze Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov

Schůze Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov se koná v úterý 25. září 2018 v 16. 30 hodin ve třídě Sluníček.

 

Program: 1) Zpráva předsedkyně SRPMŠ M. Haškové o činnosti spolku

              2) Přednáška p. učitelky Mgr. M. Tomanové o školní zralosti dětí

              3) Schválení výše zálohy na kulturu a sponzorské daru rodičů

              4) Zpráva paní D.Bauerové o pohybu financí v pokladně spolku

              5) Informace vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov V. Beštové o ŠVP a Školním řádu MŠ

              6) Volba nových členů výboru spolku, poděkování odstupujícím členkám

              7) Diskuse

              8) Závěr