Skip to main content

Schůze SRPMŠ - ve středu 18. září 2019 v 16.30 hodin

Srdečně zveme rodiče na schůzi Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov,která se uskuteční ve středu 18. září 2019 od 16. 30 hodin ve třídě Sluníček. Program schůze:

1) Zahájení, představení pana ředitele Mgr. Jakuba Topinky

2) Zpráva o činnosti spolku

3) Přednáška o školní zralosti dětí - Mgr. Magdaléna Suchá

4) Schválení zálohy na kulturu a sponzorského daru rodičů

5) Zpráva a pohybu financí v pokladně spolku

6) Informace o ŠVP "Putování se sluníčkem" a Školním řádem MŠ

7) Informace o Zahradní slavnosti konané k 80. výročí založení první MŠ ve Švihově