Skip to main content

Směrnice č. 5 - Vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení