Skip to main content

Upozornění - blíží se termín uzavření platby záloh na kulturní akce !!!

Upozorňujeme rodiče, že se blíží termín uzavření platby zálohy na kulturní akce v MŠ. Žádáme rodiče, kteří ještě nezaplatili, aby platbu urychlili a dodrželi termín.

                                                            Děkuji. Předsedkyně SRPMŠ Michaela Votíková

 

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MŠ ŠVIHOV ZE DNE 25. 9. 2018

 

1)       členská schůze bere na vědomí:

 

a) zprávu vedoucí útvaru PV paní V. Beštové o školním vzdělávacím

projektu „Putování se Sluníčkem“

b) informace o uskutečněných a plánovaných ozdravných opatřeních v rámci inovace MŠ

c) seznámení s Řádem MŠ

 

2)       členská schůze schvaluje:

 

a) pokladní zprávu Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov za rok 2017/2018 a návrh rozpočtu na rok 2018/2019

b) příspěvek ve výši 50,- Kč Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov

c) zálohu na kulturní akce ve výši 1 200,-Kč (děti ze třídy Hvězdičeka Sluníček) ve výši 1 000,-Kč (děti ze třídy    Koťátek a Kuřátek) – zálohu lze i rozložit do menších splátek

d) dar rodičů pro MŠ – 8 kusů toaletního papíru,3 balení papírových kapesníků (2 balení klasických a 1 balení vytahovacích z krabičky), 1 balík kancelářských papírů pro nově příchozí děti

 

       3)    členská schůze ukládá :

a) předsedovi výboru zajistit neprodleně zápis nových členů výboru Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov do spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

b) rodičům – zaslat zálohu  na kulturní akce  do 12.10.2018 na účet č. 277636351/0300 , VS : „KULTURA +  jméno a příjmení dítěte“ nebo zaplaťte hotově od 15.10. do 31.10.2018 na třídě své paní učitelce !!!

 

Děkuji.

Martina Hašková

předsedkyně Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov