Skip to main content

Úprava ceny za stravování

S platností od 1. 9. 2019 dochází ve školní jídelně ZŠ a MŠ Švihov k úpravě ceny za stravování dle jednotlivých věkových kategorií.

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, tj. od 1. 9. do 31. 8. podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou.

 

MŠ  3 - 6 let               přesnídávka               9,- Kč

                                    oběd                    20,-Kč                          do oběda  32,- Kč

                                    svačina                 8,- Kč                           celodenní 40,- Kč

                                    nápoj                    3,- Kč

 

MŠ 7 let                      přesnídávka                 9,- Kč

                                    oběd                     28,- Kč                         do oběda  37,-  Kč

                                    svačina                   8,- Kč                         celodenní 45,-  Kč

                                    fin. limit včetně nápoje         

 

žáci    7 – 10 let                                30,- Kč

 

žáci  11 – 14 let                        32,- Kč

 

žáci 15 let a starší                      34,- Kč

 

cizí strávníci                                      67,- Kč