Skip to main content

Usnesení členské schůze Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov ze dne 3.10.2017

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost tomuto usnesení a dodrželi požadované termíny.

 

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU
RODIČŮ A PŘÁTEL MŠ ŠVIHOV
ZE DNE 3.10.2017
1)členská schůze bere na vědomí:
a) zprávu vedoucí útvaru PV paní V. Beštové o školním
vzdělávacím projektu „Putování se Sluníčkem“
b) informace o uskutečněných a plánovaných ozdravných
opatřeních v rámci inovace MŠ
c) seznámení s vnitřním řádem MŠ
2)členská schůze schvaluje:
a) pokladní zprávu Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov za rok
2016/2017 a návrh rozpočtu na rok 2017/2018
b) příspěvek ve výši 50 Kč Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov
c) zálohu na kulturní akce ve výši 1 000,-Kč (děti ze třídy
Hvězdiček a Sluníček) ve výši 800,-Kč (děti ze třídy Koťátek
a Kuřátek)
d) dar rodičů pro MŠ – 8 kusů toaletního papíru,3 balení
papírových kapesníků (2 balení klasických a 1 balení
vytahovacích z krabičky), 1 balík kancelářských papírů pro
nově příchozí děti
Zálohu na kulturní akce pošlete do 13.10.2017 na účet č.
277636351/0300 , VS : „KULTURA jméno a příjmení
dítěte“ nebo zaplaťte hotově od 16.10. do 31.10.2017 na
třídě své paní učitelce.
Děkuji.
Martina Hašková
předsedkyně Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov