Skip to main content

Večer s knihou

Budu vám vyprávět o tom, co jsme dělali v pátek 11. října, kdy se konala dobrovolná akce pro páté ročníky „VEČER S KNIHOU“.V pět hodin jsme se měli sejít před školou. Už na nás čekaly paní učitelky: Spasová, Partinglová, Hochmanová, Krůsová a ještě paní asistentka Kozáková. Paní učitelka Spasová šla připravit stopovačku. Ostatní paní učitelky si rozdaly různobarevné kartičky, děti si poslepu vybraly svoje kartičky, a kterou barvu měly, k té paní učitelce patřily při stopovačce.

Stopovačka vedla od školy kolem Švihova. K nalezení tajenky bylo potřeba zodpovědět pět pohádkových otázek, u každé bylo písmenko s číslem umístění do tajenky. Výsledkem byla knížka dnešního večera „RONJA“.

Když jsme po dlouhé stopovačce dorazili zpět do školy, měli jsme za úkol nalézt dárek pro naše družstvo a truhličku pro všechna tři družstva. Obojí jsme našli. Dárkem byla knížka „Ronja, dcera loupežníka“ a v truhličce byla lízátka pro všechny. Potom už se jenom nasbíraly kameny a šli jsme opékat vuřty. To byla dobrota!

Po opečení a i snězení vuřtů jsme šli do školy číst naši knihu. Kdo přečetl první kapitolu, dostal pracovní list. Za odměnu jsme potom dostali pytlíček se stavebnicí.

Všichni už měli přečteno, mohl tedy začít raut. Vše, co jsme si nanosili, různé buchty, pizza šneky, zeleninu a ovoce, jsme snědli a všem nám moc chutnalo.

Už bylo skoro před osmou hodinou, a proto jsme vyráběli krásné záložky do knížky.

Před devátou hodinou jsme se už loučili a vyšli ven čekat na rodiče. Když si pro nás přišli, museli jsme bohužel už domů.

Je mi líto, že to tak rychle uteklo, ale vše jednou končí. Doufám, že si to někdy zopakujeme. Kdo by chtěl vidět fotografie z tohoto večera, může se podívat na stránky naší školy.

Lucie Pinkerová, V.B