Skip to main content

Výsledky přijímacího řízení v MŠ

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Švihov na školní rok  2019/2020  
 
Výsledky přijímacího řízení do MŠ Švihov na školní rok  2019/2020  
                 
registrační číslo dítěte výsledek řízení        
1.     ano          
2.     ano          
3.     ano          
4.     ano          
5.     ano          
6.     ano          
7.     ano          
8.     ano          
9.     ano          
10.     ano          
11.     ano          
12.     ano          
13.     ano          
14.     ano          
15.     ano          
16.     ano          
17.     ano          
18.     ano          
19.     ano          
20.     ano          
21.     ano          
22.     ano          
                 
Rozhodnutí o přijetí dítěte si lze vyzvednout v MŠ  od 27. 5. do 29.5.2019.  
Rodiče přijatých dětí si nemusí rozhodnutí o přijetí vyzvedávat, bude uloženo ve složce  
dítěte a předáno při jeho nástupu. Podklady přijímacího řízení jsou připraveny k nahlédnutí
v kanceláři vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov v   pondělí 27. května 2019 od 8.00 do 15.30 hodin
nebo v telefonicky dohodnutém termínu.           
                 
      Beštová Vladimíra, vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov