Skip to main content

Žádosti

Formuláře pro rodiče žáků ZŠ:

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o osvobození z TV

Žádost o vzdělávání podle IVP

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o vydání opisu / stejnopisu vysvědčení.