Skip to main content

Zápis dětí do MŠ Švihov

Ředitelství  Základní školy a Mateřské školy Švihov oznamuje, že

Z Á P I S    D Ě T Í    D O   M Š    Š V I H O V

se uskuteční v úterý 7. května 2019, od 7.30 hodin do 15.30 hodin

v kanceláři MŠ.

Během celého dne mají rodiče s dětmi možnost prohlédnout si prostředí MŠ a zapojit se do činností dětí.

V MŠ Švihov jsou dětem nabízeny aktivity v rámci Školního vzdělávacího programu "Putování se sluníčkem", který splňuje požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a jehož dalšími součástmi jsou dílčí programy Brousek pro tvůj jazýček, Zdravá píšťalka, Mokrá školička, Miniangličtina a Taneční miniškolička.

SRDEČNĚ  ZVEME  DĚTI  I  RODIČE  !!!

(nezapomeňte občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte)

Formulář Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

bližší informace: www.zssvihov.infowww.svihov.cz

telefon MŠ: 376 393 278, mobil 739 369 417

e-mail: materskaskola@zssvihov.info

telefon  ZŠ: 376 393 367, mobil 739 369 423

e-mail: info@zssvihov.info