Skip to main content

Zlato, stříbro, bronz 2017/2018

 V průběhu školního roku 2017/2018 se účastnili naši žáci soutěží vědomostních, výtvarných i sportovních. Jak jsme byli úspěšní?

 

I v letošním roce měly převahu matematické a fyzikální soutěže. První byla listopadová soutěž MAMUT, v níž se sešlo 22 tříčlenných družstev. Švihovská škola poslala do boje 5 družstev Švihováci 1 – 5. Švihováci 1 byli i jedničkou v turnaji a přivezli zlato, do první desítky  ještě pronikli Švihováci 2 na 6. místě a Švihováci 3 na 9. – 10. místě. Soutěž hodnocená v rámci ČR byl MatX neboli Matematický expres. Zde švihovskou školu reprezentovaly 3 čtyřčlenné týmy za 7. ročník, 4 týmy za 8. ročník a 1 tým z 9. ročníku. Ve velké konkurenci opět pod názvem Švihováci 1 dosáhli naši žáci 7. ročníku na 3. místo, zástupci 8. ročníku Švihováci 4 obsadili také vynikající 3. místo. Ve druhém pololetí se konala Pythagoriáda, která je velice silně obsazovanou okresní soutěží v jednotlivých kategoriích 5., 6., 7. a 8. ročníku. Do první desítky se dostali naši žáci v kategorii 7. ročníku na 8.-9. místo a v kategorii 8. ročníku na 6. – 7. místo. Pro žáky 5. – 9. ročníku se konala v rámci okresu matematická olympiáda. I zde naši žáci dosáhli na pěkná umístění: 5. ročník 4.-5., 6.-9.místo, 6. ročník 9. a 10. místo, 7. ročník 6. a 9.-10. místo, 8. ročník 4.-5. místo. Poslední soutěží je Matematický klokan, kde jsou žáci rozděleni do kategorií od 2. do 9. ročníku. Největšího úspěchu jsme v rámci okresu dosáhli v kategorii Benjamin (6. ročník) 1. a 8.-11. místo a v kategorii Kadet (8. ročník) 2. místo. Fyzika má svoji olympiádu v 8.a 9. ročníku a soutěž Archimediádu v 7. ročníku. Také v těchto soutěžích slavili naši žáci úspěch, a to 2. místem v Archimediádě a 2. a 8. místem v matematické olympiádě 8. ročníku.

Ve vědomostních soutěžích jsme se zúčastnili okresních kol v olympiádách logické, v českém, anglickém a německém jazyce a v soutěži Mladý zdravotník. 

V oblasti výtvarné výchovy jsme se zapojili do soutěže Zahrada Pošumaví, kde výtvarná práce naší žákyně obdržela 2. místo a další významné ocenění přišlo ze soutěže Klatovský karafiát  pořádané klatovským muzeem.

Výrazné úspěchy dovezli i naši sportovci, zejména v kolektivních sportech. Již na podzim se postarali o senzaci naši malí basketbalisté, kteří prošli kvalifikací do NBA Jr., kde zvítězili v oblastních kolech i ve finále tzv. západní konference a probojovali se na celorepublikové finále do Pardubic, kde obsadili po těžkých bojích 4. místo. Svoji okresní soutěž sehráli basketbalisté v podzimní i jarní části: 1. – 3. ročník v obou částech na 2. místě, 4. - 5. ročník na 1. místě a pro příští školní rok si opět v kvalifikaci zajistili účast v NBA Jr. Další vynikající výsledek dovezli žáci 5. ročníku z turnaje ve vybíjené. K účasti v celorepublikovém finále se museli probojovat přes zápasy okrskového, okresního i krajského kola. Vždy postupovali z 1. místa. V kempu Pecka, kde se hrály zápasy republikového finále, už všechny soupeře neporazili a nedostali se na nejvyšší oceněná místa. Přes počáteční smutek určitě i samotní hráči časem docení svůj úspěch. V průběhu roku sehráli své turnaje fotbalisté. V turnaji Mc Donaldś Cup získali žáci 4. – 5. ročníku stříbrné medaile. Třemi koly okresního turnaje museli projít naši nejstarší fotbalisté, kteří až ve finálovém zápase podlehli týmu z Horažďovic. Za své bojovné výkony si po zásluze dovezli pohár a stříbrné medaile. Účastnili jsme se i atletických závodů, kde výraznějšího úspěchu dosáhli žáci 1. stupně. Družstvo obsadilo 3. místo a v jednotlivcích si žáci dovezli zlatou a stříbrnou medaili. Dvě 1. místa, dvě 2. místa a tři 3. místa získali za své choreografie během roku členové taneční skupiny Smile na tanečních soutěžích.

Snahou našich pedagogů je rozvíjet a podporovat talentované žáky co možná nejvyšší účastí ve všech nabízených soutěžích. Je samozřejmé, že vždy se nedosáhne k metám nejvyšším, ale již samotná účast,  změření sil a schopností se žáky jiných škol, poznání jiného prostředí i podmínek je pro zúčastněné velkým přínosem.

V závěru školního roku tak patří velký dík všem pedagogům za přípravu i organizaci soutěží a samozřejmě žákům za vzornou reprezentaci školy a kvalitní výkony.