Skip to main content

Dokumenty pro rodiče žáků

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Formulář Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Soubor: 

Žádosti

Formuláře pro rodiče žáků ZŠ:

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o osvobození z TV

Žádost o vzdělávání podle IVP

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o vydání opisu / stejnopisu vysvědčení.