Skip to main content

Svatomartinská slavnost tak trochu "naruby".

Svatomartinská slavnost pořádaná Mateřskou školou Švihov se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 17. 00 hodin. Mimořádně se všichni sejdeme na nádvoří švihovského hradu, odkud nás sv. Martin odvede cestou osvícenou lampióny až na zahradu MŠ, kde  v amfiteátru zahrají děti známou legendu a pro všechny bude připraveno bohaté pohoštění. Samozřejmě dojde i na dražbu martinské husy. Letos jsme tuto cestu zvolili z toho důvodu, že nádvoří hradu je čerstvě oseto trávou a neměli bychom přístup k výstavní síni ani k toaletám. Možná, že vás tajemně osvícená zahrada MŠ příjemně překvapí.

Informace o provozu MŠ v období podzimních prázdnin.

V období podzimních prázdnin - v úterý 29. října 2019 a ve středu 30. října 2019- bude v MŠ Švihov v provozu pouze třída Hvězdiček. Provozní doba MŠ zůstává stejná. Prosíme rodiče přihlášených dětí ze třídy Kuřátek, aby dětem přenesli bačkorky do šatny  Sluníček. Děkujeme.

Nejbližší akce chystané v MŠ Švihov pro děti i pro veřejnost.

Ve čtvrtek 26. září 2019 v 8. 00 hodin přijede firma Photodienst fotografovat zimní série.Rodiče budou na nástěnce informováni o pozadí fotek, aby mohli děti vhodně obléci.

Schůze SRPMŠ - ve středu 18. září 2019 v 16.30 hodin

Srdečně zveme rodiče na schůzi Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov,která se uskuteční ve středu 18. září 2019 od 16. 30 hodin ve třídě Sluníček. Program schůze:

Těšíme se na vás v novém školním roce.

 

Upřesnění informací o výletě do plzeňské zoo.

P O Z O R  !!!

   VE  STŘEDU 12. Č E R V N A  2019  ODJÍŽDÍME  J I Ž   V 8. 00  H O D I N  

                            NA  VÝLET  DO PLZEŇSKÉ ZOO  !!!