Skip to main content

Nejbližší akce chystané v MŠ Švihov pro děti i pro veřejnost.

Ve čtvrtek 26. září 2019 v 8. 00 hodin přijede firma Photodienst fotografovat zimní série.Rodiče budou na nástěnce informováni o pozadí fotek, aby mohli děti vhodně obléci.

V sobotu 5. října 2019  od 14.00 hodin chystáme v MŠ "Zahradní slavnost" k 80. výročí založení MŠ, kde nebude chybět vystoupení kroužku "Taneční miniškoličky",pohádka pro děti i rodiče, výstava dětských výrobků, výstava fotografií z historie MŠ, pohoštění a dobrá nálada při přátelském setkávání.

Schůze SRPMŠ - ve středu 18. září 2019 v 16.30 hodin

Srdečně zveme rodiče na schůzi Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov,která se uskuteční ve středu 18. září 2019 od 16. 30 hodin ve třídě Sluníček. Program schůze:

1) Zahájení, představení pana ředitele Mgr. Jakuba Topinky

2) Zpráva o činnosti spolku

3) Přednáška o školní zralosti dětí - Mgr. Magdaléna Suchá

4) Schválení zálohy na kulturu a sponzorského daru rodičů

5) Zpráva a pohybu financí v pokladně spolku

6) Informace o ŠVP "Putování se sluníčkem" a Školním řádem MŠ

"Pohádka přímo loupežnická"

V pondělí 9. září 2019 od 9.15 hodin za námi přijede karlovarské   "Divadlo z bedny" pana Honzy Vitnera s Loupežnickou pohádkou. Představení se uskuteční v respiriu ZŠ. Vstupné 50,- Kč na dítě budeme platit ze zálohy na kulturu.

Těšíme se na vás v novém školním roce.

 

Upřesnění informací o výletě do plzeňské zoo.

P O Z O R  !!!

   VE  STŘEDU 12. Č E R V N A  2019  ODJÍŽDÍME  J I Ž   V 8. 00  H O D I N  

                            NA  VÝLET  DO PLZEŇSKÉ ZOO  !!!

Fotografování v MŠ

Ve čtvrtek 30. května 2019 od 8. 00 hodin bude probíhat ve třídě Sluníček fotografování dětí - jarní (letní)sady. Lze fotografovat i se sourozenci. Od 10. 00 hodin se na zahradě MŠ budou fotografovat společně třídy a skupinky kamarádů. prosíme rodiče, sdělte své požadavky paním učitelkám na třídách.     Děkujeme.