Skip to main content

Zápis do MŠ

Doplnění informací k zápisu v MŠ Švihov, který se koná ve středu 3. května 2017: V příloze  zvěřejňujeme  Žádost o přijetí do ZŠ a MŠ  Švihov, kterou si mohou rodiče předem vyplnit.

Příloha: 

JE ZEMĚ KULATÁ JAK SE PÍŠE ?

Provoz MŠ o Velikonocích

OZNAMUJEME RODIČŮM, ŽE O VELIKONOCÍCH

NA  „ ZELENÝ ČTVRTEK “ -  13 .4. 2017-

BUDE  PROVOZ MŠ ZÚŽEN DO TŘÍDY „Kuřátek“ !!!

Putování za velikonočním zajíčkem

MAMINKO, TATÍNKU, BABIČKO, DĚDEČKU !!!

VYDEJTE SE S NÁMI  NA „PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM“, MOŽNÁ I VAJÍČKEM !!!

Zápis dětí v MŠ Švihov

Ředitelství  Základní školy a Mateřské školy Švihov oznamuje, že

Z Á P I S    D Ě T Í    D O   M Š    Š V I H O V

se uskuteční ve středu 3. května 2017, od 7. 3o hodin do l5. 30 hodin,

v kanceláři MŠ.

Navštívíme představení ŽIVÁ VODA na Nové scéně DJKT v Plzni

ŽIVÁ VODA

V úterý 4. dubna odjíždí v 8. 15 hodin 64 nejstarších dětí z MŠ Švihov do Plzně na divadelní představení  ŽIVÁ VODA. Svačinu i pití vezeme s sebou. Předpokládaný návrat ve 12. 00 hodin. Prosíme rodiče, aby si vyzvedli děti až ve 12. 30 hodin. Děkujeme