Skip to main content

Na prodej

ZŠ a MŠ Švihov nabízí k prodeji větší množství starých lavic a židlí. Cena dohodou.

Lavice

Výsledky přijetí dětí pro školní rok 2017/2018

Informace pro rodiče:

Do MŠ Švihov byly přijaty všechny děti  od registračního čísla 1  do registračního čísla  10 a od registračního čísla 12 do registračního čísla 23. O nepřijetí bylo zatím rozhodnuto u registračního čísla 11.                         Beštová Vladimíra, vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov

Vybíjená - Švihov postupuje

Během května byla rozehrána soutěž ve vybíjené - nejprve okrskovým kolem 5. 5., kdy postoupilo švihovské družstvo z 1.místa do okresního finále žáků 4. a  5. ročníku, které se uskutečnilo 12. 5. v Klatovech. Všech 5 sehraných zápasů chlapci vyhráli a vybojovali tak 1. místo v okrese Klatovy a tím i postup do krajského kola, které se bude konat 25. 5. v Tachově.

Společné setkání Švihov - Wilting

Od brzkého rána 16. 5. jsme se chystali na návštěvu kamarádů z Wiltingu. Připravili jsme k uvítání příjemné prostředí spolu s občerstvením v respiriu školy a stanoviště pro společné hry v areálu dětského hřiště za školou. Čas utekl jako voda a před půl desátou zastavily u školní budovy dva autobusy plné dětí z partnerské školy. Celkem Švihov navštívilo 56 žáků 3. a 4. ročníku s paní ředitelkou, bývalým panem ředitelem, třídními učitelkami a s několika rodiči.

Zápis do MŠ

Doplnění informací k zápisu v MŠ Švihov, který se koná ve středu 3. května 2017: V příloze  zvěřejňujeme  Žádost o přijetí do ZŠ a MŠ  Švihov, kterou si mohou rodiče předem vyplnit.

Příloha: 

JE ZEMĚ KULATÁ JAK SE PÍŠE ?

Projektový "Den zdraví"

V pátek 7. dubna 2017 se konal pro žáky 5. až 9. ročníku naší ZŠ projektový "Den zdraví". Děti plnily nejrůznější úkoly na sedmi stanovištích. Po příjemné rozcvičce motorickým testem je čekalo zklidnění v podobě jógy nebo canisterapie. Žáci si také mohli vyzkoušet roli zdravotníků při poskytování první pomoci, nebo si nechat změřit tlak a BMI. Poznávali zdravé a nezdravé potraviny a nápoje.

Den zdraví

Provoz MŠ o Velikonocích

OZNAMUJEME RODIČŮM, ŽE O VELIKONOCÍCH

NA  „ ZELENÝ ČTVRTEK “ -  13 .4. 2017-

BUDE  PROVOZ MŠ ZÚŽEN DO TŘÍDY „Kuřátek“ !!!

Putování za velikonočním zajíčkem

MAMINKO, TATÍNKU, BABIČKO, DĚDEČKU !!!

VYDEJTE SE S NÁMI  NA „PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM“, MOŽNÁ I VAJÍČKEM !!!

Zápis dětí v MŠ Švihov

Ředitelství  Základní školy a Mateřské školy Švihov oznamuje, že

Z Á P I S    D Ě T Í    D O   M Š    Š V I H O V

se uskuteční ve středu 3. května 2017, od 7. 3o hodin do l5. 30 hodin,

v kanceláři MŠ.

Syndikovat obsah