Skip to main content

Jak běží školní rok

Školní rok 2014/2015 byl zahájen v 18 třídách, z toho na 1. stupni v 10 a na 2. stupni v 8 třídách. K  30. 11. 2014 má základní škola 332 žáků (160 dívek a 172 chlapců), školní družina 120 žáků a školní klub 40 žáků. Ve škole pracují s integrovanými žáky 3 asistentky pedagoga. Ředitelství školy umožnilo 5 frekventantkám kurzu pro asistentky pedagoga absolvovat v základní škole i mateřské škole povinnou praxi 40 hodin. Zde velmi pomohly naše asistentky pedagoga a vyučující v daných třídách.

Pozvánka na vánoční setkání

Srdečně zveme veřejnost na setkání s vánoční hudbou v kostele sv. Václava ve Švihově v pátek 19.12. 2014 od 18 hodin. Vystoupí pěvecký sbor, žáci ZUŠ a hudebního kroužku.

Adventní chystánky v MŠ Švihov

 ADVENTNÍ CHYSTÁNKY

V MŠ ŠVIHOV

Mikuláš, ztratil plášť...

V pátek 5. prosince 2014 v 9. 00 hodin přijdou do MŠ Mikuláš s andělem a čerty a přinesou dětem bohatou nadílku.

Preventivní prohlídka u zubního lékaře

Čistím zoubky, řízy, řízy, ať jsou bílé jako břízy.....

V úterý 2. prosince 2014 v 9. 00 hodin půjdou děti, které navštěvují zubní ordinaci ve Švihově, na preventivní prohlídku. Výsledek vyšetření oznámíme rodičům, kteří na vlastní zákrok půjdou s dětmi sami.

Beštová Vladimíra, vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov

Plavu, plaveš, plaveme!!!

Plaveckého kurzu se zúčastnilo 68 žáků 3. a 4. ročníku. První hodinu se děti rozdělily podle plaveckých dovedností do pěti skupin, ve kterých se zdokonalovaly v plaveckých stylech, nebo jen hledaly kladný vztah k vodě.

Jedeme do divadla

JEDEME ZA POHÁDKOU "HONZA A ČERT"

KAM ?? SDS KLATOVY                          

KDY ?? V PÁTEK 21. LISTOPADU 2014

ODJEZD Z MŠ: V 9.15 HODIN OD MŠ

Svatomartinská slavnost na hradě Švihově

Martinská  slavnost na hradě Švihově, v tomto roce již osmá, se opět vydařila a bylo nás ještě více než minulý rok.

Zpráva o sbírce pro FOND SIDUS

Sbírka byla ukončena 7. listopadu 2014 a na konto fondu byl přeposlán výtěžek 3 500,- Kč. Děkujeme všem, kteří se rozhodli fond podpořit.

 

Fond SIDUS

Matematická soutěž MAMUT

Soutěž MAMUT neboli MAtematiku MUsíš Trénovat proběhla v pondělí 10. 11. 2014 na klatovském gymnáziu. Do soutěže se přihlásila za naši školu dvě tříčlenná družstva, jejichž úkolem bylo nejen zvládnout nástrahy matematických úloh, ale i účelně pracovat v týmu. Mezi 21 družstvy se vůbec žáci neztratili. Vynikajícího výsledku dosáhlo družstvo ve složení: Krištof Boura - VII.B, Ladislav Kubát - VIII.B a Simona Mečlová VIII.A. Se svým bodovým ziskem vystoupali na 3. stupínek.

Srdce z lásky darované

Paní učitelce, která vedla třídu v uplynulých dvou letech, darovali žáci VI.A tento krásný soutěžní výrobek. Připojili milý a upřímný vzkaz.

Syndikovat obsah