Skip to main content

Den Země

V pátek 25. 4. jsme se všichni sešli za krásného počasí před školou, abychom zahájili již šestý ročník celoškolního projektu Den Země, letos  téma Vzduch. Letošní ročník byl motivován věčnou touhou člověka létat, navštěvovat a objevovat dosud neznámé krajiny. Všichni žáci byli pro tuto příležitost vybaveni cestovním pasem. Start byl povolen a  mohli jsme se vydat na pomyslnou pouť za poznáním. Cestujícím z prvního stupně přispěla k poznatkům  o létání přednáška vypovídající o prvních leteckých pokusech neúspěšných i úspěšných až po současné létání.  S dětmi na toto téma hovořil pan Roman Gruber z Aeroklubu Staňkov.

Úspěchy 3. čtvrtletí školního roku 2013/2014

Po pololetí se začíná rozbíhat celá škála soutěží vědomostních, sportovních i výtvarných. Snažíme se zapojit talentované žáky a poměřit své síly s ostatními jednotlivci či družstvy v okrskovém a později i v okresním měřítku. Jak se nám zatím vedlo?

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

V příloze naleznete seznam registračních čísel dětí přijatých do MŠ na školní rok 2014/15.

Rodiče přijatých dětí si rozhodnutí nemusí vyzvedávat.

Matematický klokan

Školní kolo proběhlo 21. března v katedoriích 2. - 3. ročník Cvrček, 4. - 5. ročník Klokánek, 6. - 7. ročník Benjamin a 8. - 9. ročník Kadet. Nyní jsme obdrželi výsledkové tabulky za okres Klatovy. Naši žáci si vedli velice pěkně, následující umístění jsou velice cenná, neboť se soutěže zúčastňují zejména v nižších ročnících téměř všichni žáci:školní kolo Cvrček 65 žáků, Klokánek 64 žáků, Benjamin 54 žáků, Kadet 14 žáků, ze školy celkem 197 žáků.

Život dětem

Od 16. března probíhla v naší škole sbírka pro charitativní projekt Život dětem. V pátek 28. března byla ukončena a částka 2200,- Kč byla přeposlána  na účet fondu ŽIVOT DĚTEM.

Připravujeme celoškolní projekt Den Země

Celoškolní projekt Den Země byl zahájen již v 1. pololetí školního roku 2013/2014. Žáci 2. stupně v jednotlivých předmětech pracovali na dílčích projektech na téma Pradávná touha létat.

Nejkrásnější místa světa - úspěch Anetky Faloutové

V rámci 65. výročí založení Střední školy Horní Bříza byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky základních škol ve věku 11-15 let. Na škole mají největší tradici učební obory spjaté s keramickou tvorbou a výrobou, a proto jsme se na kurzech keramiky neváhali do této soutěže zapojit. Svá díla mohli žáci vytvářet na jedno ze zadaných témat - Zvířata kolem nás, Můj oblíbený sport a Nejkrásnější místa světa.

Plavání MŠ - termíny

HURÁ  DO  BAZÉNU  !!!

----------------------------------

ZAČÍNÁME  ve středu 12. března 2014 !!!

Plavání MŠ - seznam dětí

V příloze naleznete seznam plaváčků a náhradníků platný pro plavání MŠ Švihov v březnu až dubnu 2014.

Příloha: 

Projekt DENTAL ALARM

První část přednášek projektu DENTAL ALARM proběhla na naší škole ve středu 26. 2. pro žáky 1. - 6. ročníku. Jednalo se o přednášky, které si  kladou za cíl seznámit malé i větší děti se základy dentální hygieny a s důležitými návyky, bez kterých se čištění chrupu neobejde.

Syndikovat obsah