Skip to main content

Prázdninový florbalový turnaj

Během podzimních prázdnin zorganizoval klatovský Dům dětí a mládeže turnaj ve florbalu. Velice si ceníme, že naši školu reprezentovaly týmy mladších a starších žáků. Chlapci si sami dali dohromady družstvo a vše potřebné zorganizovali. Ještě cennější je úspěch, se kterým se vrátili. Starší kluci dovezli stříbrné medaile. Jejich turnaj byl obsazen čtrnácti týmy, takže vynikající výsledek. Mladší chlapci, v konkurenci pěti týmů obstáli na výbornou. Dovezli kov nejcennější - zlaté medaile.

Volby do školské rady

Volby do školské rady proběhly dne 23. 10. 2014. Voleni byli dva zástupci pedagogických pracovníků a dva zástupci z řad zákonných zástupců.

Realizace projektu Živá voda

Zahrada říjen 2014Realizace projektu - rekonstrukce školní zahrady Živá voda, krok 2. probíhala od června 2013, kdy byla podepsána s Plzeňským krajem, zástupcem pro oblast životního prostředí a zemědělství, Smlouva o poskytnutí účelové dotace na Ekologické projekty 2013 na podporu ekologické školní zahrady. Podmínky smlouvy byly naplněny ke 31. 10. 2014. Dle rozpočtu byly v částce 100 000 Kč pořízeny klády, rostliny, přírodní materiál k výsadbě stromů a keřů.

Přehled zájmových kroužků 2014 / 2015

Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2014 / 2015.

Paličkování

Komunitní Škola Švihov, o. s. pořádá také letos kurz paličkování pro děti i dospělé pod vedením Mgr. Anny Jirákové. Informace o kurzu naleznete v přiloženém plakátku.

Paličkování

Rozvrh vyučujících ZUŠ Klatovy

Rozvrh vyučujících Základní umělecké školy Klatovy ve Švihově pro školní rok 2014 / 2015, včetně rozdělení do místností.

Exkurze do Klatov

16. září se žáci 9. ročníku v rámci výuky občanské výchovy a dějepisu zúčastnili exkurze do Klatov. Navštívili Úřad práce, kde jim paní Věra Drmolová přiblížila strukturu instituce a ve středisku pro volbu povolání podala informace o činnosti úřadu práce v této oblasti. Žáci si zpracovali test zájmů a ten jim vyhodnotil doporučení vhodných profesních směrů.

Kurzy keramiky ve školním roce 2014 / 2015

Také v tomto školním roce nabízí PhDr. Barbora Křivohlavá kurzy keramiky pro děti, mládež i dospělé. Zde naleznete bližší informace k jednotlivým kurzům a pokyny k přihlašování.

Keramika 2014/15

Informace ze školní jídelny

Školní jídelna má nově zřízenou e-mailovou adresu určenou pro odhlašování obědů a další připomínky či dotazy.

sjsvihov@seznam.cz

 

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení šk. roku 2014/15Dnešní den patřil bezesporu všem prvňáčkům, kteří se s rodiči sešli ráno před budovou základní školy. Zde je přivítala paní ředitelka Jaroslava Suchá a pan starosta Václav Petrus. Symbolicky dětem školu otevřela vedoucí učitelka předškolní výchovy paní Vladimíra Beštová. Na nové žáčky se samozřejmě těšily třídní paní učitelky Hana Štěpánková a Karolína Kalounerová. S prvním zvoněním jim k důležitému kroku do opravdové školy vyhrávala školní kapela s panem dirigentem Josefem Babkou.

Syndikovat obsah