Skip to main content

41. ročník Švihovského hudebního léta

Ve dnech 6. a 7. června proběhl 41. ročník ŠHL. Vystoupily zde především regionální soubory, a to tři orchestry plzeňských ZUŠ - Bedřicha Smetany, Chválenická a Sokolovská "Pogrejvačka", která vystoupila v pátečním programu společně se švihovským orchestrem. Sobotní část festivalu doplnily orchestry ZUŠ Klatovy, ZUŠ Plasy, ZŠ Švihov a zahraniční host Blaskapell´n Flossenbürg.

Dětský den

Krásné zábavné dopoledne prožili žáci a žákyně z 1. stupně společně s třídními učitelkami a vychovatelkami, které připravily na pondělí 2. června pestrý program. Každý si v nepřeberném množství zábavných disciplin našel to pravé. Na 15 stanovištích, kde pomáhali deváťáci, se plnily úkoly sportovní, výtvarné, vědomostní, zařazena byla ochutnávka, práce s hlavolamy i skládání puzzle.

Udržitelnost projektu Inovace bez legrace

Cílem projektu bylo zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby DUMů,

Přeshraniční spolupráce Švihov - Wilting

Již více než deset let trvá spolupráce základních škol ve Wiltingu a Švihově. Stalo se pravidlem, že v průběhu měsíců května a června proběhne výměnná návštěva žáků 3. ročníku. Dnes jsme uvítali ve švihovské škole 37 žáků 3. ročníku z Wiltingu spolu s panem ředitelem R. Hesslem a třídní paní učitelkou.

Řemeslo má zlaté dno

Již třetím rokem se snažíme vyzdvihnout mimoškolní aktivitu žáků, kteří si z vlastního zájmu vytvářejí zajímavými rukodělnými technikami různé dekorace, modely či pomůcky. V těchto dnech bylo vyhodnoceno školní kolo soutěže Řemeslo má zlaté dno. 

Soutěž mladých zdravotníků

Každoročně vysílá naše škola družstvo mladých zdravotníků do soutěžě pořádané okresní organizací ČČK v Klatovech. Do soutěže připravovala žáky během března a dubna ve zdravotnickém kroužku paní učitelka Milada Tomanová. Reprezentovali nás: Kristýna Maurerová, Julie Krůsová a Tomáš Sláma ze VI.A a Kateřina Beštová a Sabina Pikhartová ze VI.B. V náročné souztěži obsadili 6. místo.

Den Země

V pátek 25. 4. jsme se všichni sešli za krásného počasí před školou, abychom zahájili již šestý ročník celoškolního projektu Den Země, letos  téma Vzduch. Letošní ročník byl motivován věčnou touhou člověka létat, navštěvovat a objevovat dosud neznámé krajiny. Všichni žáci byli pro tuto příležitost vybaveni cestovním pasem. Start byl povolen a  mohli jsme se vydat na pomyslnou pouť za poznáním. Cestujícím z prvního stupně přispěla k poznatkům  o létání přednáška vypovídající o prvních leteckých pokusech neúspěšných i úspěšných až po současné létání.  S dětmi na toto téma hovořil pan Roman Gruber z Aeroklubu Staňkov.

Úspěchy 3. čtvrtletí školního roku 2013/2014

Po pololetí se začíná rozbíhat celá škála soutěží vědomostních, sportovních i výtvarných. Snažíme se zapojit talentované žáky a poměřit své síly s ostatními jednotlivci či družstvy v okrskovém a později i v okresním měřítku. Jak se nám zatím vedlo?

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

V příloze naleznete seznam registračních čísel dětí přijatých do MŠ na školní rok 2014/15.

Rodiče přijatých dětí si rozhodnutí nemusí vyzvedávat.

Matematický klokan

Školní kolo proběhlo 21. března v katedoriích 2. - 3. ročník Cvrček, 4. - 5. ročník Klokánek, 6. - 7. ročník Benjamin a 8. - 9. ročník Kadet. Nyní jsme obdrželi výsledkové tabulky za okres Klatovy. Naši žáci si vedli velice pěkně, následující umístění jsou velice cenná, neboť se soutěže zúčastňují zejména v nižších ročnících téměř všichni žáci:školní kolo Cvrček 65 žáků, Klokánek 64 žáků, Benjamin 54 žáků, Kadet 14 žáků, ze školy celkem 197 žáků.

Syndikovat obsah