Skip to main content

Paličkování

Komunitní Škola Švihov, o. s. pořádá také letos kurz paličkování pro děti i dospělé pod vedením Mgr. Anny Jirákové. Informace o kurzu naleznete v přiloženém plakátku.

Paličkování

Rozvrh vyučujících ZUŠ Klatovy

Rozvrh vyučujících Základní umělecké školy Klatovy ve Švihově pro školní rok 2014 / 2015, včetně rozdělení do místností.

Exkurze do Klatov

16. září se žáci 9. ročníku v rámci výuky občanské výchovy a dějepisu zúčastnili exkurze do Klatov. Navštívili Úřad práce, kde jim paní Věra Drmolová přiblížila strukturu instituce a ve středisku pro volbu povolání podala informace o činnosti úřadu práce v této oblasti. Žáci si zpracovali test zájmů a ten jim vyhodnotil doporučení vhodných profesních směrů.

Kurzy keramiky ve školním roce 2014 / 2015

Také v tomto školním roce nabízí PhDr. Barbora Křivohlavá kurzy keramiky pro děti, mládež i dospělé. Zde naleznete bližší informace k jednotlivým kurzům a pokyny k přihlašování.

Keramika 2014/15

Informace ze školní jídelny

Školní jídelna má nově zřízenou e-mailovou adresu určenou pro odhlašování obědů a další připomínky či dotazy.

sjsvihov@seznam.cz

 

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení šk. roku 2014/15Dnešní den patřil bezesporu všem prvňáčkům, kteří se s rodiči sešli ráno před budovou základní školy. Zde je přivítala paní ředitelka Jaroslava Suchá a pan starosta Václav Petrus. Symbolicky dětem školu otevřela vedoucí učitelka předškolní výchovy paní Vladimíra Beštová. Na nové žáčky se samozřejmě těšily třídní paní učitelky Hana Štěpánková a Karolína Kalounerová. S prvním zvoněním jim k důležitému kroku do opravdové školy vyhrávala školní kapela s panem dirigentem Josefem Babkou.

Dokončení rekonstrukce umývárny v Koťátkách

KoupelnaV novém školním roce se mohou děti ve třídě Koťátek těšit z rekonstruovaného hygienického zařízení. Doufáme, že díky červeným variacím nebude ve třídě Koťátek první zářijový týden slyšet žádný pláč a stýskání. Rekonstrukce nebyla jednoduchou záležitostí, ale výsledek potěšil všechny zaměstnankyně MŠ.

Zahradní slavnost k 75. výročí založení MŠ a otevření Přírodní zahrady

Zahrada "Dva světy"V sobotu 20. září 2014 oslavíme v areálu MŠ 75. výročí založení prvního předškolního zařízení ve Švihově a pan starosta Václav Petrus slavnostně otevře novou Přírodní zahradu "Dva světy". Akce se zúčastní významní hosté a samozřejmě zveme širokou veřejnost.

Aktuální seznamy dětí pro šk.rok 2014/2015

 

Rozdělení prvňáčků do tříd

V příloze naleznete aktuální seznam jmen prvňáčků rozdělených podle tříd.

Příloha: 
Syndikovat obsah