Skip to main content

Preventivní programy

Na měsíc leden připravila paní učitelka Lenka Hochmannová ve spolupráci s metodičkou prevence PPP Klatovy Mgr. Hanou Mádlovou preventivní programy pro žáky 4. - 9. ročníku. Pro každou třídu byl připraven dvouhodinový blok založený na komunikaci, týmové spolupráci, motivační hře či modelové situaci. Na programu si ceníme především spolupráce s odborníkem, který přichází tzv. "z venku". Žáci si uvědomí, že odborník i daný čas je tu právě jen pro ně, formulují své názory, hledají řešení navozených i životních situací. Většinou je vytvořena příznivá atmosféra, která nahrává k řešení palčivých problémů vztahových, komunikačních i vrstevnických.

PF 2018

PF 2018

Dějepis na hradě

Dějepis na hradě

Akce MŠ od Mikuláše k Ježíškovi

Martinská slavnost

Oslava sv. Martina

Už k nám přijel Martin na bílém koni? Jak se to vezme. Sníh nám ještě nenapadl, ale k nám do MŠ již sv. Martin přijel. Již tradicí se stala oslava svátku sv. Martina, kterou MŠ Švihov pořádá pro naše děti a jejich blízké,

Basketbalisté dovezli vítězství a postup

Opět píšeme senzační zprávu o nesporných kvalitách švihovského basketbalového týmu. V Praze vyšli z bojů vítězně a postupují do celostátního finále v Pardubicích.

Volby do školské rady

Volby do školské rady proběhly dne 21. 11. 2017. Do školské rady byli zvoleni za pedagogické pracovníky Mgr. Vendula Bauerová a Ing. Jiří Andrlík, za zákonné zástupce budou v následujícím tříletém volebním období působit ve školské radě pan Miroslav Bubeník a pan Radek Tíkal.

Bobřík informatiky 2017

Bobřík Letošního 10. ročníku soutěže zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení se opět zúčastnili i naši žáci. V počítačové učebně si lámali hlavu nad otázkami zaměřenými na algoritmizaci, programování a logické myšlení.

Nejúspěšnějším řešitelem na naší škole se stala Adéla Göttingerová ze VII.B, která získala 225 z možných 240 bodů.

Úspěšný basketbal

Žákyně a žáci 1. stupně úspěšně bojovali v podzimních turnajích ve Strakonicích (18. 10. a 15. 11.) a v Domažlicích (1. 11.). Zde vždy zvítězili a vybojovali si postup do Prahy. Palce budeme držet již v pondělí 20. 11. V odkazu foto a článek.

Syndikovat obsah