Skip to main content

U P O Z O R N Ě N Í

Prosíme rodiče žáků ZŠ a MŠ Švihov, aby neparkovali před zdravotním střediskem ani ve dvoře zdravotního střediska, ale pouze na parkovacích místech v okolí školy. DĚKUJEME.

Úprava ceny za stravování

S platností od 1. 9. 2019 dochází ve školní jídelně ZŠ a MŠ Švihov k úpravě ceny za stravování dle jednotlivých věkových kategorií.

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, tj. od 1. 9. do 31. 8. podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou.

Žáci 1. ročníku -2019/2020

Přehled s rozdělením žáků do tříd 1. ročníku je umístěn na okně u hlavního vchodu školy.

Obsah a záměr projektu Šablony II.

Šablony II

Operační program MŠMT „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ nabízí školám výběr kombinací různých témat tak, aby pomohl školám získat finanční prostředky na podporu nejenom priorit konkrétní školy, ale také na podporu požadovaných cílů obecně ve vzdělávání.

Naše škola podala žádost, uspěla a projekt začala realizovat v období od 1.4.2019 do 31.3.2021.

Budou nové cestičky

V celém areálu základní školy a mateřské školy probíhají během hlavních prázdnin práce na výstavbě nových chodníků. Foto k 15. 7. 2019.