Skip to main content

Úlovky z klatovského bazénu

Každoročně se naši žáci a žákyně zúčastňují okresního přeboru v plávání. I letos byl pro mnohé start velice úspěšný. V kategorii 1.- 3. ročník reprezentovali Matouš Bešta (III.B), Jakub Hnát a Ida Klepalová (III.A), 4. - 5. r. Zdeněk Bešta (V.B), Michal Toman (V.A), Veronika Mračková (IV.A), Kateřina Svobodová (IV.B), 6. - 7. r. Adam Hofmeister (VII.B) a Zuzana Hašková (VI.A). V nejstarší kategorii jsme letos zastoupení neměli.

Jak běží školní rok

Školní rok 2014/2015 byl zahájen v 18 třídách, z toho na 1. stupni v 10 a na 2. stupni v 8 třídách. K  30. 11. 2014 má základní škola 332 žáků (160 dívek a 172 chlapců), školní družina 120 žáků a školní klub 40 žáků. Ve škole pracují s integrovanými žáky 3 asistentky pedagoga. Ředitelství školy umožnilo 5 frekventantkám kurzu pro asistentky pedagoga absolvovat v základní škole i mateřské škole povinnou praxi 40 hodin. Zde velmi pomohly naše asistentky pedagoga a vyučující v daných třídách.

Pozvánka na vánoční setkání

Srdečně zveme veřejnost na setkání s vánoční hudbou v kostele sv. Václava ve Švihově v pátek 19.12. 2014 od 18 hodin. Vystoupí pěvecký sbor, žáci ZUŠ a hudebního kroužku.

Plavu, plaveš, plaveme!!!

Plaveckého kurzu se zúčastnilo 68 žáků 3. a 4. ročníku. První hodinu se děti rozdělily podle plaveckých dovedností do pěti skupin, ve kterých se zdokonalovaly v plaveckých stylech, nebo jen hledaly kladný vztah k vodě.

Zpráva o sbírce pro FOND SIDUS

Sbírka byla ukončena 7. listopadu 2014 a na konto fondu byl přeposlán výtěžek 3 500,- Kč. Děkujeme všem, kteří se rozhodli fond podpořit.

 

Fond SIDUS