Skip to main content

Matematická soutěž MAMUT

Soutěž MAMUT neboli MAtematiku MUsíš Trénovat proběhla v pondělí 10. 11. 2014 na klatovském gymnáziu. Do soutěže se přihlásila za naši školu dvě tříčlenná družstva, jejichž úkolem bylo nejen zvládnout nástrahy matematických úloh, ale i účelně pracovat v týmu. Mezi 21 družstvy se vůbec žáci neztratili. Vynikajícího výsledku dosáhlo družstvo ve složení: Krištof Boura - VII.B, Ladislav Kubát - VIII.B a Simona Mečlová VIII.A. Se svým bodovým ziskem vystoupali na 3. stupínek.

Srdce z lásky darované

Paní učitelce, která vedla třídu v uplynulých dvou letech, darovali žáci VI.A tento krásný soutěžní výrobek. Připojili milý a upřímný vzkaz.

Prázdninový florbalový turnaj

Během podzimních prázdnin zorganizoval klatovský Dům dětí a mládeže turnaj ve florbalu. Velice si ceníme, že naši školu reprezentovaly týmy mladších a starších žáků. Chlapci si sami dali dohromady družstvo a vše potřebné zorganizovali. Ještě cennější je úspěch, se kterým se vrátili. Starší kluci dovezli stříbrné medaile. Jejich turnaj byl obsazen čtrnácti týmy, takže vynikající výsledek. Mladší chlapci, v konkurenci pěti týmů obstáli na výbornou. Dovezli kov nejcennější - zlaté medaile.

Volby do školské rady

Volby do školské rady proběhly dne 23. 10. 2014. Voleni byli dva zástupci pedagogických pracovníků a dva zástupci z řad zákonných zástupců.

Realizace projektu Živá voda

Zahrada říjen 2014Realizace projektu - rekonstrukce školní zahrady Živá voda, krok 2. probíhala od června 2013, kdy byla podepsána s Plzeňským krajem, zástupcem pro oblast životního prostředí a zemědělství, Smlouva o poskytnutí účelové dotace na Ekologické projekty 2013 na podporu ekologické školní zahrady. Podmínky smlouvy byly naplněny ke 31. 10. 2014. Dle rozpočtu byly v částce 100 000 Kč pořízeny klády, rostliny, přírodní materiál k výsadbě stromů a keřů.