Skip to main content

Nejkrásnější místa světa - úspěch Anetky Faloutové

V rámci 65. výročí založení Střední školy Horní Bříza byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky základních škol ve věku 11-15 let. Na škole mají největší tradici učební obory spjaté s keramickou tvorbou a výrobou, a proto jsme se na kurzech keramiky neváhali do této soutěže zapojit. Svá díla mohli žáci vytvářet na jedno ze zadaných témat - Zvířata kolem nás, Můj oblíbený sport a Nejkrásnější místa světa.

Projekt DENTAL ALARM

První část přednášek projektu DENTAL ALARM proběhla na naší škole ve středu 26. 2. pro žáky 1. - 6. ročníku. Jednalo se o přednášky, které si  kladou za cíl seznámit malé i větší děti se základy dentální hygieny a s důležitými návyky, bez kterých se čištění chrupu neobejde.

Jarní prázdniny s florbalem

Ani o jarních prázdninách nezaháleli naši sportovci. Sestavili dva florbalové týmy a zúčastnili se turnaje pořádaného 11. února Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Týden pro zdraví

Naši žáci 7. ročníku (35 žáků), 8. ročníku (33 žáků) a 6. ročníku (8 žáků)  absolvovali na klatovské Střední zdravotnické škole v pátek 7. 2. 2014 akci s názvem Týden pro zdraví.

Paní učitelka Božena Hostašová

Ke 31. lednu 2014 ukončila svoji dlouholetou pedagogickou praxi na základní škole ve Švihově naše bezvadná kolegyně, sportovkyně tělem i duší, nadšená dějepisářka a češtinářka paní učitelka Božena Hostašová. Její zásluhou a pedagogickým umem se zapsala jména mnohých žáků a žákyň mezi nejlepší v okresních i krajských soutěžích. A stejně tak absolventi naší školy těží  na středních školách z vědomostí, které jim předala.