Skip to main content

Život dětem

Od 16. března probíhla v naší škole sbírka pro charitativní projekt Život dětem. V pátek 28. března byla ukončena a částka 2200,- Kč byla přeposlána  na účet fondu ŽIVOT DĚTEM.

Připravujeme celoškolní projekt Den Země

Celoškolní projekt Den Země byl zahájen již v 1. pololetí školního roku 2013/2014. Žáci 2. stupně v jednotlivých předmětech pracovali na dílčích projektech na téma Pradávná touha létat.

Nejkrásnější místa světa - úspěch Anetky Faloutové

V rámci 65. výročí založení Střední školy Horní Bříza byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky základních škol ve věku 11-15 let. Na škole mají největší tradici učební obory spjaté s keramickou tvorbou a výrobou, a proto jsme se na kurzech keramiky neváhali do této soutěže zapojit. Svá díla mohli žáci vytvářet na jedno ze zadaných témat - Zvířata kolem nás, Můj oblíbený sport a Nejkrásnější místa světa.

Projekt DENTAL ALARM

První část přednášek projektu DENTAL ALARM proběhla na naší škole ve středu 26. 2. pro žáky 1. - 6. ročníku. Jednalo se o přednášky, které si  kladou za cíl seznámit malé i větší děti se základy dentální hygieny a s důležitými návyky, bez kterých se čištění chrupu neobejde.

Jarní prázdniny s florbalem

Ani o jarních prázdninách nezaháleli naši sportovci. Sestavili dva florbalové týmy a zúčastnili se turnaje pořádaného 11. února Domem dětí a mládeže v Klatovech.